پرش به محتوا

زمینه های فعالیت

. بزرگراه و آزاد راه


. پل و تقاطع غیر همسطح


. ساختمان


. محوطه سازی


. راه و راه آهن


. نقشه برداری(میکروژئودزی، تفکیک اراضی، توپوگرافی و….)


. صنعت و معدن


. تجارت و صادرات

 

. تاسیسات صنعتی


. ساختمان های ویژه (بیمارستان، نیروگاه،معماری سنتی و اسلامی، فرودگاه)


. انجام مطالعات فنی و اقتصادی مربوط به طرحهای عمرانی و ساختمانی


. انجام تحقیقات به منظور ترویج و استفاده بهینه از مواد و مصالح ساختمانی


. انجام عملیات مدیریتی ( مدیریت طرح،مدیریت پیمان و مدیریت فنی)

. مربوط به ساخت و ساز، فرودگاه، ساختمان، تاسیسات و بنادر و اسکله

. صادرات و واردات انواع کالا، مصالح ساختمانی، صنعتی، کشاورزی و تولیدی

. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور

. حضور در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور

. صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور

. انجام هرگونه معاملات تجاری مجاز

. انجام سایر اموری که با موضوعات فوق مرتبط باشد

پل و تقاطع غیر همسطح

سد و شبکه

بزرگراه و آزادراه

بندر و اسکله

ساختمان

فرودگاه

صنعت و معدن

محوطه سازی

قطار شهری و راه آهن

تاسیسات

نقشه برداری

معماری سنتی